Par ZAAO

SIA "ZAAO" sniedz kvalitatīvus atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus Ziemeļvidzemes reģionā, kas ietver atkritumu savākšanu, šķirošanu, transportēšanu, apstrādi un apglabāšanu videi draudzīgā veidā, kā arī veic sabiedrības informēšanu un izglītošanu.

Vīzija - Būt Latvijā atzītam paraugam atkritumu apsaimniekošanas jomā, ko atzīst partneri un sabiedrība

Misija - Dalīties ar savu pozitīvo pieredzi

Vērtības – Profesionāli darbinieki, kvalitatīvi pakalpojumi, izglītoti klienti un labāko pieejamo tehnoloģiju izmantošana. 

Sabarbības veicināšana  - ar mērķi mainīt sabiedrības parudumus videi draudzīgai rīcībai, apvienojot dažādas ieinteresētās puses.

SIA ZAAO Integrētās vadības sistēmas kvalitātes un vides pārvaldības politika

ZAAO vispārējie stratēģiskie mērķi

ZAAO iekšējās kontroles sistēma korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai

PDF icon Ilgtspējas kodekss

 

 

 

 

SIA ZAAO ir pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums. Īpašnieku struktūra:

NosaukumsDalībniekam piederošo daļu skaits
Balvu novada pašvaldība0.03 %
Cēsu novada pašvaldība26.72 %
Saulkrastu novada pašvaldība0.43 %
Limbažu novada pašvaldība7.36 %
Siguldas novada pašvaldība0.24 %
Smiltenes novada pašvaldība3.57 %
Valkas novada pašvaldība2.55 %
Valmieras novada pašvaldība59.48 %