Konsultācijas

SIA „ZAAO” sava darbības reģiona pašvaldībām piedāvā: 
 

- atbalstu normatīvo dokumentu izstrādē (Saistošo noteikumu projektu izstrāde);

- atbalstu līgumu kontroles veikšanā (Saistošo noteikumu kontrole);

- konsultācijas un seminārus pašvaldību darbiniekiem un namu apsaimniekotājiem par pakalpojumu veidiem un labākajiem risinājumiem atkritumu apsaimniekošanā;

- organizē Tehniskās dienas atkritumu apsaimniekošanas centrā „Daibe” ar praktiskām demonstrācijām.