ZAAO uzsāk atkritumu apsaimniekošanu Sējas pagastā

04/1/2022

Ar 2022.gada 1.janvāri SIA “ZAAO” uzsāk klientu apkalpošanu Saulkrastu novada Sējas pagastā, nodrošinot sadzīves, lielgabarīta, šķiroto atkritumu apsaimniekošanu, kā arī vides izglītības aktivitātes.

Līgumus par atkritumu apsaimniekošanu Sējas pagastā jau noslēguši vairāk nekā 600 klienti. Ja līgumu noslēgt vēl nav paspēts, to var pieteikt pa tālruni 64281250 (taustiņš 4), rakstot uz e-pastu zaao@zaao.lv (jānorāda pakalpojuma sniegšanas adrese, līgumslēdzējs, kontaktinformācija) vai aizpildot pieteikumu uzņēmuma mājaslapā www.zaao.lv, sadaļā „Pieteikt pakalpojumu”. Līguma parakstīšana notiks pa pastu vai ar elektronisko parakstu.

Atkritumu apsaimniekošana notiek pēc individuāli izveidota konteinera tukšošanas grafika, kuru klienti ērti var apskatīt ZAAO elektroniskajā klientu apkalpošanas sistēmā https://klientiem.zaao.lv/, kopš brīža, kad adresē ir piegādāts konteiners. ZAAO klientiem sadarbības laikā pieejami vairāki SMS pakalpojumi, tai skaitā informācijas saņemšana par plānoto konteinera tukšošanu, iespēja saņemt ziņu pēc konteinera iztukšošanas, kā arī informācija par aktuālajiem pakalpojumiem un akcijām.

Lai iedzīvotājiem būtu iespēja samazināt maksājumus par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, ZAAO nodrošinās infrastruktūru šķiroto atkritumu nodošanai – ir pieejami vairāki šķiroto atkritumu nodošanas jeb EKO punkti pie daudzdzīvokļu mājām un publiski pieejamās vietās (Gundegas 2, Pabaži; Katlu māja, Pabaži; Sējas pils parks, Sēja; Klintslejas 4/1, Murjāņi), kā arī sašķirotos atkritumus var nodot tuvākajos EKO laukumos Saulkrastos Rīgas ielā 96a un Raganā adresē “Dūmeņi”.

Lai izprastu videi draudzīgu rīcību un apgūtu pareizas šķirošanas prasmes, Sējas pagasta izglītības iestādēm un citām interešu grupām ir iespēja bez maksas izmantot ZAAO vides izglītības realizēšanas vietas – Dabas un tehnoloģiju parka URDA piedāvājumu, tajā skaitā mācības, dalību akcijās, speciālistu konsultācijas iedzīvotāju forumos un māju sapulcēs.

 

Uzziņai: 2021.gada 29. septembrī Saulkrastu novada domes sēdē pieņemts lēmums Nr. 126, ka no 2022. gada 1. janvāra visā Saulkrastu novadā, arī Sējas pagastā, atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus sniedz pašvaldību uzņēmums ZAAO. Pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēts, ka līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ir jāslēdz visām mājsaimniecībām, daudzdzīvokļu māju apsaimniekotājiem, iestādēm, uzņēmumiem.