Vidzemes izglītības iestādes veiks atkritumu auditu

17/12/2018

Lai veicinātu sabiedrības izpratni par atkritumu problēmu, projektā "WasteArt" Vidzemes izglītības iestādes veiks atkritumu auditu.

Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Vides izglītības fonda Ekoskolas programmas vadītāju Danielu Trukšānu sagatavos atkritumu audita metodiku, ar kuras palīdzību 15 Vidzemes plānošanas reģiona izglītības iestādēs audzēkņi kopā ar skolotājiem novērtēs skolās un bērnudārzos radīto sadzīves atkritumu daudzumu un veidu un izvirzīs rīcības situācijas uzlabošanai.

Paredzēts, ka projektā piedalīsies piecas pirmsskolas un desmit skolas no Alūksnes, Cēsu, Gulbenes, Madonas, Pārgaujas un Valkas novada, kā arī Valmieras pilsētas.

Projekts paredz pedagogu apmācību par audita rīka izmantošanu, skolotāju un audzēkņu kopīgi veiktu atkritumu uzskaiti un novērtēšanu, turpmāko rīcību izvirzīšanu un šo rīcību īstenošanu. Plānota arī pieredzes apmaiņa starp Vidzemes un Dienvidigaunijas pedagogiem - tas būs eksperimentāls komandas darbs, kur viens otram var lūgt un sniegt padomu, lai kopīgiem spēkiem rosinātu paradumu maiņu skolās, ģimenēs, sabiedrībā.

Projektu "WasteArt", kurā ar mākslas un citu radošu aktivitāšu palīdzību iecerēts pievērst uzmanību pieaugošā atkritumu daudzuma problēmai un izglītot sabiedrību par atkritumu daudzuma samazināšanu, atkārtotu izmantošanu un pārstrādi, finansiāli atbalsta Igaunijas–Latvijas pārrobežu sadarbības programma "Interreg" un līdzfinansē projekta partneri. No Latvijas projektā piedalās Vidzemes plānošanas reģions, Vides risinājumu institūts un atkritumu apsaimniekotājs "ZAAO", no Igaunijas - Mittetulundusühing Tipu Looduskool, Mooste KülalisStuudio MTÜ,  Võru Vallavalitsus.