Starptautiskā konkursā aicinām veidot "atkritumu mākslu"

25/10/2018

Vides risinājumu institūts sadarbībā ar partneriem no Igaunijas un Latvijas izsludina mākslas projektu konkursu "NOT out of sight, NOT out of mind" māksliniekiem, dizaineriem, arhitektiem un citiem radošo industriju pārstāvjiem. Lai vēstītu par patērētāju sabiedrības radīto atkritumu apjomu, to izraisītajām problēmām un atkārtotas izmantošanas iespējām, mākslinieki līdz 15. novembrim aicināti pieteikt projektus dažādās disciplīnās – vizuālā, audio-vizuālā māksla, tēlniecība, fotogrāfija, grafiskais dizains, arhitektūra, performanču māksla u.c.

"NOT out of sight, NOT out of mind" mērķis ir veicināt dažādu sabiedrības grupu izpratni par radīto atkritumu apjomu, otrreizējas pārstrādes potenciālu un resursu izmantošanas efektivitāti mūsdienu sabiedrībā. Konkursa rīkotāji vēsta: "Ņemot vērā pēdējās desmitgadēs radīto atkritumu daudzumu, arvien lielāku uzmanību nepieciešams pievērst to atkārtotai izmantošanai un pārstrādei. Būtiski, lai ikviens spētu apzināties savu atkritumu "pēdu", kas radusies plastmasas, papīra, metāla, stikla iepakojumu u.c. materiālu pārmērīga patēriņa rezultātā. Tikai nedaudz mainot savu attieksmi un ikdienas paradumus, varam šo situāciju uzlabot."

Konkursa rezultātā mākslas un vides ekspertu žūrija atlasīs 14 mākslas projektus, kas tiks iekļauti kopējā ceļojošajā izstādē. No 2019. līdz 2020. gadam tā apceļos 6 dažādas mākslas, kultūras un publiskās telpas Latvijā un Igaunijā un rosinās cilvēkus uz videi draudzīgāku rīcību. Pirmā izstādes atklāšana paredzēta 2019. gada maijā.

Mākslas projektus var iesniegt individuāli vai mazās komandās mākslinieki un citi radošo industriju pārstāvji no Latvijas, Igaunijas un citām valstīm. Žūrija vērtēs projektos akcentēto "NOT out of sight, NOT out of mind" vēstījumu par materiālo atkritumu apjomu, atkārtotas izmantošanas potenciālu un resursu efektīvāku izmantošanu nākotnē, mākslas darbu spēju kairināt dažādas cilvēku maņas – redzi, dzirdi, ožu, tausti, darbu atbilstību ceļojošās izstādes formātam, kā arī novitāti – svaigu pieeju no atkritumiem radītiem darbiem, to spēju piesaistīt dažādu sabiedrības grupu uzmanību.

Izvēlēto mākslas projektu autoriem tiks nodrošināta 1 mēneša rezidence Latvijā vai Igaunijā, piešķirta 3000 EUR stipendija, ceļošanas un uzturēšanās budžets. Mākslas darbu izstrādei autoriem būs pieejami SIA "ZAAO" atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma materiālo atkritumu resursi un objekti, kā arī tehniskais atbalsts mākslas darbu uzstādīšanai dažādās vietās.

Sīkāk par pieteikšanos un kritērijiem iespējams uzzināt šeit.