Solis uz priekšu tehnoloģiju efektīvā izmantošanā – interaktīva lietotne par iesaisti atkritumu apsaimniekošanas sistēmā

10/1/2022

Ar 2022.gada 10.janvāri Saulkrastu novada iedzīvotājiem pieejama interaktīva lietotne “Laipa Plus”, kurā uz kartes attēlota informācija par noslēgtajiem atkritumu apsaimniekošanas līgumiem novada teritorijā. Pieejamā informācija dod iespēju pārliecināties par atkritumu apsaimniekošanas likuma un saistošo noteikumu ievērošanu sev tuvējā apkārtnē.

SIA “ZAAO” valdes priekšsēdētājs Gints Kukainis: “Mums kā pašvaldību atkritumu apsaimniekotājam ir būtiski ne tikai nodrošināt un attīstīt iedzīvotāju vajadzībām atbilstošus pakalpojumus, bet spert soli tuvāk efektīvā tehnoloģiju izmantošanā un dalīties ar atbildīgajiem speciālistiem pašvaldībā ar informāciju par aktuālo situāciju ar noslēgtajiem atkritumu apsaimniekošanas līgumiem. Tas dod iespēju daudz efektīvāk un straujāk virzīties uz sakārtotu un ilgtspējīgu vidi.

Jau kopš 2015.gada pašvaldību rīcība ir līgumu tiešsaistes sistēma “Laipa”, kas pašvaldībām ļauj nodrošināt efektīvāku atkritumu apsaimniekošanas līgumu kontroli savā administratīvajā teritorijā un ir atbalsts gadījumu, kad atkritumu maisi nonāk dabā un citās neatbilstošās vietās, mazināšanai. Savukārt, apmeklējot jaunizveidoto “Laipa Plus” lietotni, aktuālo situāciju par noslēgtajiem atkritumu apsaimniekošanas līgumiem varēs uzzināt ikviens iedzīvotājs Saulkrastu novadā”.

Mūsdienīga interaktīvā lietotne “Laipa Plus” ir papildu rīks, kā uzraudzīt atkritumu apsaimniekošanas sistēmas darbību pašvaldību administratīvajās teritorijās. Tā atrodas interneta adresē www.zaao.lv/laipaplus vai ZAAO mājas lapā www.zaao.lv pirmajā lapā zem pogas “Laipa Plus”, kā arī Saulkrastu mājas lapā www.saulkrasti.lv. Kartē punkti tiek attēloti pēc katra konteinera atrašanās GPS koordinātām. Daudzdzīvokļu māju kvartālos atzīmes punkts atrodas uz konteinera laukuma, nevis uz katras ēkas.

Atskatoties uz līdzšinējās līgumu tiešsaistes sistēmas “Laipa” darbību, redzam, ka tā ir būtiski ļāvusi palielināt noslēgto līgumu skaitu - pilsētu teritorijās noslēgto līgumu skaits tuvojas 95%, savukārt lauku teritorijās - 85%.

Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis: “Saulkrastu novadam ir būtiskas zaļās vērtības, lielu darbu ik gadu ieguldām publiskās infrastruktūras attīstībā, lai vide mūsu novadā būtu ērta, pieejama un patīkama gan mums pašiem novada iedzīvotājiem, gan viesiem. Atkritumu apsaimniekošanās ir bijis ne viens vien izaicinājums tieši vasarās, kad Saulkrastos un novadā dzīvojošo skaits būtiski palielinās. Sadarbībā ar ZAAO, tā sniegto informāciju un piedāvātajiem risinājumiem ir izdevies uzlabot atkritumu apsaimniekošanas jautājumus, īpašu vērtību veltot kooperatīviem un publiskajiem šķirošanas punktiem. Ar jaunās lietotnes palīdzību ceram uz to, ka iedzīvotāji apskatīsies un izdarīs secinājumus, kā mums kopīgi sasniegt vēl labāku situāciju, izbēgot no gadījumiem, kad kāds izmet mājsaimniecības atkritumus pilsētas urnās vai noliek maisus pie šķirošanas konteineriem, kuru saturu vējš vai dzīvnieki iznēsā pa apkaimi.”

Pašvaldības saistošie noteikumi par atkritumu apsaimniekošanu nosaka, ka nekustamā īpašuma īpašniekiem vai pārvaldītājiem ir pienākums iesaistīties atkritumu apsaimniekošanā, noslēdzot līgumu par radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Iedzīvotājiem, kuriem līgums nav noslēgts, pašvaldības izsaka brīdinājumu un aicina iesaistīties pašvaldības sistēmā, nodrošinot likumīgu atkritumu apsaimniekošanu.

Saistošo noteikumu ievērošanas kontroli veic Saulkrastu novada pašvaldības policija, kuru iedzīvotājiem lūgums informēt par pamanītajiem pārkāpumiem pa tālruni 67142525 vai e-pastā: policija@saulkrasti.lv.

Līguma noslēgšanu var pieteikt ZAAO pa tālruni 64281250 (taustiņš 4), rakstot uz e-pastu zaao@zaao.lv (jānorāda pakalpojuma sniegšanas adrese, līgumslēdzējs, kontaktinformācija) vai aizpildot pieteikumu uzņēmuma mājaslapā www.zaao.lv, sadaļā „Pieteikt pakalpojumu”. Līguma parakstīšana notiks pa pastu vai ar elektronisko parakstu.

Atgādinām, cik svarīga ir katra mūsu iesaiste dabas resursu saudzēšanā, iesaistoties radīto atkritumu šķirošanā un to atgriešanā atpakaļ ekonomiskajā apritē. Atkritumu šķirošanai un bezmaksas nodošanai pašvaldības teritorijā ir  izveidota infrastruktūra - EKO laukums Rīgas ielā 96a, EKO punkti, kā arī Saulkrastu pilsētas teritorijas privātmāju saimniekiem savā mājsaimniecībā ir iespēja izmantot individuālos šķirošanas konteinerus. Nodalot pārstrādājamos atkritumus no kopējās atkritumu plūsmas, samazinās arī ikmēneša mājsaimniecības izdevumi par nešķirotu atkritumu izvešanu. Jautājumu gadījumā lūgums apmeklēt uzņēmuma mājas lapu www.zaao.lv, interesēties par apmācību iespējām Dabas un tehnoloģiju parkā “URDA” www.urda.lv vai zvanīt ZAAO Klientu apkalpošanas speciālistiem tālr. 64281250.

ZAAO ir 8 pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, un nodrošina kvalitatīvu atkritumu apsaimniekošanu, kas ietver atkritumu savākšanu, šķirošanu, uzglabāšanu, pārstrādi, pārkraušanu, pārvadāšanu, sagatavošanu apglabāšanai, apglabāšanu un sabiedrības izglītošanu vides jautājumos.