Mākslinieki no dažādām pasaules valstīm RAAC “Daibe” gūst iedvesmu mākslas projektiem

13/2/2019

Reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā (RAAC) “Daibe” un dabas un tehnoloģiju parkā “URDA” februāra pirmajā nedēļā diskusijās par atkritumu radīšanas un apsaimniekošanas izaicinājumiem piedalījās 11 mākslinieki no dažādām pasaules valstīm, kuri strādā pie mākslas darbiem, lai vērstu uzmanību uz saražoto atkritumu daudzumu Latvijā un Igaunijā.

Projekta “WasteArt” kampaņa “NOT out of sight, NOT out of mind” tiek izvērsta, lai veicinātu sabiedrības izpratni par radīto atkritumu apjomu un to atkārtotas izmantošanas iespējām. Galvenais kampaņas vēstnieks būs ceļojoša izstāde, kas rādīs, ka atkritumi pēc to izmešanas vienkārši nepazūd, par to apjomu un iespējamo nodarīto kaitējumu apkārtējai videi, ekosistēmai un dabas resursiem ir jādomā nepārtraukti, meklējot risinājumus. Mākslas darbiem iedvesmu projekta dalībnieki guva diskusijās kopā ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes un Igaunijas dzīves zinību universitātes (Estonian University of Life Sciences) vides zinību studentiem, kā arī nevalstisko organizāciju pārstāvjiem.

RAAC “Daibe” mākslinieki pētīja pieejamos resursus savu darbu radīšanā, kā arī ierakstīja skaņas un veidoja video materiālus. No 2019.gada jūnija tapušie darbi tiks izstādīti 6 mākslas, kultūras un publiskajās telpās Latvijā un Igaunijā.

 

Projektu realizē Vides risinājumu institūts, MoKS rezidenču centrs, Vidzemes plānošanas reģions, Tipu Vides skola, SIA “ZAAO”, Võru un Põlva pašvaldības. 

Projektu “Otrreizējā atkritumu izmantošana, pielietojot mākslu un amatniecību” (WasteArt), No.Est-Lat65 finansē ERAF, INTERREG V-A Igaunijas – Latvijas pārrobežu programmas ietvaros un līdzfinansē projekta partneri.

 

Foto: John Grzinich