Elektrotehnikas bezmaksas savākšanas akcija “EKO zvans Sējas pagastā”

21/11/2022

Lai veicinātu nolietotas elektrotehnikas nodošanu videi draudzīgā veidā, SIA “ZAAO” (turpmāk tekstā- ZAAO) sadarbībā ar Saulkrastu novada pašvaldību no 21. līdz 24.novembrim organizē nolietotas, neizjauktas elektrotehnikas savākšanas akciju “EKO Zvans Sējas pagastā”, aicinot pieteikt to savākšanu bez maksas no adreses Sējas pagastā.

Lai piedalītos akcijā:

  • No 21. līdz 24.novembrim (līdz plkst.17.00) zvani 29221847, piesaki izvešanu, precizējot nododamo elektroierīču skaitu, veidu un adresi.
  • 26.novembrī nodrošini elektrotehnikas novietošanu brīvi pieejamā vietā, ārpus telpām- pie kāpņu telpas ārdurvīm, biroja ārdurvīm, iebraucamā ceļa malā, konteineru laukumā u.tml. , lai ZAAO darbinieki var nodrošināt elektrotehnikas savākšanu (klienta klātesamība savākšanas brīdī nav nepieciešama).

Atgādinām, ka ikdienā nolietotu, neizjauktu elektrotehniku:

  1. BEZ MAKSAS ir iespējams nodot gan ZAAO Saulkrastu EKO laukumā Rīgas iela 96a, gan EKO laukumā Siguldas novada Raganā, “Dūmeņi”, vai jebkurā citā no ZAAO EKO laukumiem (EKO laukumu adreses pieejamas ŠEIT);
  2. var pieteikt izvešanai no konkrētas adreses, bet tiek piemērota transporta pakalpojuma maksa 4,60 EUR, neatkarīgi no savācamo priekšmetu skaita vienā reizē.

Akcija “EKO Zvans Sējas pagastā” tiek rīkota ar mērķi izglītot iedzīvotājus par ZAAO sniegtajiem pakalpojumiem, tajā skaitā elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (turpmāk tekstā - EEIA) savākšanu, un mazinātu EEIA nonākšanu tam neparedzētās vietās, piemēram, sadzīves atkritumu konteinerā vai apkārtējā vidē.  

Atgādinām, ka elektriskās un elektroniskās iekārtas, ko lietojam savās mājsaimniecībās, ir izgatavotas no daudzveidīgiem materiāliem un satur arī dažādas kaitīgas vielas, piemēram, freonu, dzīvsudrabu, svinu, hromu, tāpēc EEIA nekādā ziņā nedrīkst nonākt dabā vai sadzīves atkritumu konteineros, tie jānodod atkritumu apsaimniekotajiem. Būtiski, ka līdz pat 90 % no EEIA izmantotajiem materiāliem ir iespējams pārstrādāt, līdz ar to EEIA ir viens no atkritumu veidiem, kuru ZAAO nodod pārstrādei, samazinot kopējo apglabājamo atkritumu daudzumu.

ZAAO atkritumu apsaimniekošanu Sējas pagastā veic no š.g. 1.janvāra. Atbilstoši Saulkrastu novada pašvaldības sasaistošajiem noteikumiem “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Saulkrastu novadā”, par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu šobrīd ir noslēgti ir 710 līgumi. Sējas pagasta iedzīvotāji līguma noslēgšanai par atkritumu apsaimniekošanu ir aicināti sazināties ar SIA “ZAAO” , t. 64 281 250, zaao@zaao.lv .