Atkritumu audita rīks: solis pretī atkritumu daudzuma samazināšanai

01/11/2019

Lai veicinātu sabiedrības, jo īpaši bērnu un jauniešu, izpratni par pieaugošā sadzīves atkritumu daudzuma problemātiku, Vidzemes plānošanas reģions īsteno projektu "WasteArt" un sadarbībā ar nozares ekspertu, Vides izglītības fonda Ekoskolu programmas vadītāju Danielu Trukšānu, ir izstrādājis atkritumu audita rīku - palīgu ceļā uz atkritumu daudzuma samazināšanu. Šis detalizētais metodiskais materiāls sākotnēji izstrādāts skolām un bērnudārziem, bet, lai veicinātu paradumu pārņemšanu plašākā sabiedrībā, rīks pielāgots arī ģimenēm un darbavietām.

Mūsdienu dzīvesveids un paradumi ir iemesls, kāpēc atkritumu kalns poligonā tikai aug un aug. Pēdējos gados sabiedrības uzmanība īpaši pievērsta atkritumu šķirošanai, tomēr svarīgi iegaumēt atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju - pirmkārt, atteikties no liekā un neradīt atkritumus! Tikai pēc tam domāt, kā samazināt to, no kā nevaram atteikties, iegādāties vairākkārt izmantojamas lietas, nodot šķirojamo pārstrādei un pārējo apglabāšanai poligonā.

Eiropas Savienības direktīvā noteikts, ka līdz 2035. gadam visām dalībvalstīm būtiski jāsamazina poligonos apglabāto sadzīves atkritumu daudzums, un šī prasība ietekmēs ikvienu, kas rada atkritumus.

Bet ar ko gan sākt? Kā radīt mazāk atkritumu? Lai varētu lemt par rīcībām un paradumu maiņu, jābūt skaidram priekšstatam par esošo situāciju. Atkritumu audits var būt pirmais solis, lai izvērtētu, cik un kādi atkritumi tiek izmesti tvertnē.

SKOLĀM

Kāpēc skolas atkritumu audits? Bērni ir mūsu nākotne, un viņi ir arī tie, kas var veicināt pārmaiņas savās ģimenēs. Skola ir vieta, kur bērni ne tikai iegūst zināšanas un attīsta prasmes, bet arī apgūst ieradumus, veido savu attieksmi un atbildību pret sevi un savām darbībām. Esam radījuši metodisku materiālu skolām un bērnudārziem, kas detalizēti skaidro, kā izglītības iestādē bērniem skolotāju vadībā veikt atkritumu izvērtēšanas un samazināšanas projektu, un sniedz ieteikumus, kā to sasaistīt ar mācību programmu. 14 skolas Vidzemē jau rīku ir izmēģinājušas.

ĢIMENĒM UN DARBAVIETĀM

Mājās un darbā pavadām lielu daļu sava laika, tāpēc, izvērtējot atkritumu tvertnes, varam gūt priekšstatu par saviem ikdienas paradumiem. Ģimenēm, kam detalizētais materiāls šķiet par sarežģītu, piedāvājam vienkāršotu rīku, kas sadalīts 2 posmos - atkritumu daudzuma novērtēšana un noteiktu kategoriju tuvāka izpēte.

Audita materiālu komplekti skolām, ģimenēm un darbavietām pieejami lejupielādei Vidzemes plānošanas reģiona tīmekļa vietnē www.vidzeme.lv (saite).

Atkritumu audita materiāls tapis Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projektā "WasteArt" ("Otrreizēja atkritumu izmantošana, pielietojot mākslu un amatniecību"), kuru Vidzemes plānošanas reģions īsteno kopā a partneriem no Latvijas (Vides risinājumu institūts un SIA "ZAAO") un no Igaunijas.

Šis raksts atspoguļo tikai tā autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

 

Bet ar ko gan sākt? Kā radīt mazāk atkritumu? Lai varētu izlemt par rīcībām un paradumu maiņu, ir jābūt skaidram priekšstatam par esošo situāciju. Atkritumu audits var būt pirmais solis, lai izvērtētu, ko tad īsti izmetam atkritumu tvertnē.

 

Audita materiālu komplekts pieejams lejupielādei

 Izvēlieties sev piemēroto variantu:

  • SKOLĀM > ŠEIT <
  • Vienkāršotais komplekts ĢIMENĒM > ŠEIT <
  • Pilnais komplekts DARBAVIETĀM un MĀJSAIMNIECĪBĀM > ŠEIT <

 

 

Papildu informācija:

Maija Rieksta,

projekta "WasteArt" vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā,

+371 26099521,

maija.rieksta@vidzeme.lv