Stratēģija 1998. - 2010.gads

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas stratēģijas uzdevumi 1998. – 2010.gadiem

 

Atkritumu apsaimniekošana ir viena no Latvijas vides prioritātēm Latvijas vides aizsardzības politikas plānā. Lai sniegtu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus garantēti visiem Latvijas iedzīvotājiem un nodrošinātu videi draudzīgu un drošu atkritumu apglabāšanu, ir jāveic virkne uzdevumu un pasākumu.

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pamattēze – katrs maksā par sevis radītajiem atkritumiem.

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas stratēģijas galvenie uzdevumi ir:

1. Samazināt nelabvēlīgo ietekmi uz vidi, kuru rada stihiska atkritumu izgāšana neatļautās vietās un piedāvāt atkritumu savākšanu līdz šim neapsaimniekotajās teritorijās:

  • Līdz 2002.gadam pakāpeniski panākt, ka centralizēti tiek savākti 90 % no kopējā saražotā atkritumu daudzuma;
  • Līdz 2005.gadam pakāpeniski palielināt līdz 85 % to iedzīvotāju skaitu, kuriem tiek nodrošināti atkritumu savākšanas pakalpojumi;
  • Līdz 2005.gadam pilnībā pārtraukt atkritumu apglabāšanu tam neparedzētās vietās;
  • Līdz 2007.gadam jāpanāk atkritumu savākšanas pieejamību visiem valsts iedzīvotājiem;
  • Veikt sakopšanas darbus vietās, kur ir notikusi neatļauta atkritumu izgāšana.

2. Samazināt atkritumu izgāztuvju radīto ietekmi uz vidi

  • Līdz 2000.gadam jāsamazina atkritumu izgāztuvju skaits par 50 %;
  • Līdz 2010.gadam jāiekārto valsts teritorijā 10 atkritumu apglabāšanas poligoni, kas atbilstu visām sanitārajām prasībām.

3. Veicināt sadzīves atkritumu otrreizēju pārstrādi un atkārtotu izmantošanu, samazinot nākamajām paaudzēm atstāto atkritumu daudzumu

  • Samazināt apglabājamo atkritumu daudzumu;
  • Jāatjauno taras atkārtotas izmantošanas iespējas;
  • Jāpanāk, ka medicīniskie un bīstamie atkritumi tiek savākti atsevišķās glabāšanas vietās.