Skaidrojums Cēsu vecpilsētas atkritumu savākšanas sistēmas efektīvai darbībai

Cēsu vecpilsētā pieejami sadzīves atkritumu konteineru laukumi 5 vietās – Lenču ielā 7, Pils ielā 1, Šaurā ielā, L.Kalēju ielā 5 un Rīgas ielā 7. Konteineri paredzēti vecpilsētas iedzīvotājiem un uzņēmējiem, kuriem ir noslēgts līgums ar SIA ZAAO. Mājsaimniecību adreses, kuras drīkst izmantot minētos konteineru laukumus, ir saskaņotas ar pašvaldību un iezīmētas kartē.

Uzņēmumi izlietoto iepakojumu uz konteineru laukumiem nest nedrīkst. Iepakojuma savākšana no uzņēmējiem tiek nodrošināta atsevišķi kā bezmaksas pakalpojums. Pakalpojuma izmantošanai jānoslēdz līgums ar SIA “ZAAO” par šķiroto atkritumu izvešanu.

Pie konteineriem aizliegts novietot lielgabarīta atkritumus, konteineros nedrīkst mest būvgružus, to savākšana jāpiesaka atsevišķi pa tālr. 29225862.

Lai nodrošinātu kārtību Rīgas ielā 7 - Kases un Vaļņu ielas stūrī, uzstādīta video novērošanas kamera, lai uzraudzītu vai atkritumus neizmet cilvēki, kuri nedzīvo vecpilsētā. Kārtību uzrauga pašvaldības policija.

No 2022.gada 25.maija, lai izmestu atkritumus konteineros Pils ielā 1, Lenču ielā 7, Vaļņu/Kases ielas stūrī, Lielā Kalēju ielā 5, Šaurā ielā pie Lielās Katrīnas ielas, kā arī Rīgas ielā 7, jālieto katrai vecpilsētas mājsaimniecībai (dzīvoklim), birojam, iestādei, uzņēmumam bez maksas izsniegtā atslēga. Ar vienu atslēgu var atvērt jebkuru no Cēsu vecpilsētas konteineriem. Maksa par papildus elektroniskās atslēgas izsniegšanu ir 6.00 EUR/gab. plus pievienotās vērtības nodoklis.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar SIA “ZAAO” Valmieras biroju pa tālr. 64281250 vai rakstot e-pastu uz zaao@zaao.lv.