Ražotāju atbildības sistēmu uzņēmumiem

SIA “ZAAO” ir izveidojis vairākus atkritumu dalītās vākšanas laukumus – EKO laukumus, kuros saskaņā ar LR normatīvajos aktos noteiktajām valsts un pašvaldības izsniegtajām atļaujām un atbilstoši normatīvo aktu prasībām tiek veikta:

  • Izlietotā iepakojuma pieņemšana;
  • Videi kaitīgu preču atkritumu pieņemšana;
  • Elektrisko un elektronisko iekārtu pieņemšana.

EKO laukumu adreses ŠEIT.

 

Ražotāju atbildības sistēmas apsaimniekotājs un nodokļa maksātājs, kas pats izveidojis un piemēro apsaimniekošanas sistēmu apsaimniekošanas sistēmas darbības nodrošināšanai, izpildot normatīvo aktu:

  • Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr.1294 “Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm” 2.2.punkta prasību;
  • Ministru kabineta 16.08.2017. noteikumi Nr. 480 “Noteikumi par atbrīvojuma piemērošanu no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem” 3.2.punkta prasību,

slēdz līgumu par EKO laukuma (-u) izmantošanu (līguma projekts ŠEIT). Maksa par EKO laukuma (-u) izmantošanu tiek noteikta, ievērojot Kārtību dalītās atkritumu vākšanas laukumu infrastruktūras uzturēšanas maksas aprēķināšanai (ŠEIT), kuru 2018.gada 28.decembrī ir saskaņojusi Konkurences padome. Līguma slēgšanas procesā tiek saskaņots izmantojamo EKO laukumu skaits un pakalpojumu veids (ražotāju atbildības sistēmas nozare). Pieteikumus līgumu slēgšanai sūtīt uz zaao@zaao.lv. Konsultācijas pa tālruni 64281250.