Poligons "Daibe"

Biroja adrese: CSA poligons Daibe, Stalbes pagasts, Cēsu novads, LV-4151, GPS 57.454036, 25.113846 

Tālrunis: 64132822; 28394140

E-pasts: poligons@zaao.lv

Darba laiks: Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās, sestdienās 8:00 - 17:00.

Svētdienās slēgts.

 

 

 

 

Poligons "Daibe" ir Ziemeļvidzemes reģiona sadzīves atkritumu apstrādes un noglabāšanas vieta.

Poligons „Daibe” ir iežogota un apsargāta teritorija, kurā notiek atkritumu apstrāde un kontrolēta apglabāšana atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Poligons Daibe ir nodots ekspluatācijā 2004.gada 26.novembrī. Tā darbība tiek organizēta saskaņā ar Valsts vides dienesta Valmieras reģionālās vides pārvaldes izsniegtās atļaujas A kategorijas piesārņojošo darbībai nosacījumiem. Līdz ar ES fondu atbalstu poligons vairs nav vienkārši teritorija atkritumu noglabāšanai, bet gan daudzfunkcionāls REĢIONĀLAIS ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS CENTRS, kur notiek:

  • Atkritumu sagatavošana un apstrāde pirms to noglabāšanas
  • Atkritumu noglabāšana
  • Ziemeļvidzemes reģionā dalīti vākto otrreiz izmantojamo materiālu sagatavošana nodošanai pārstrādei
  • Bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšana
  • Infiltrāta apsaimniekošana
  • Biogāzes apsaimniekošana
  • Elektroenerģijas ražošana
  • Vides kvalitātes monitorings
  • Sabiedrības izglītošana

Sekmīgu atkritumu apsaimniekošanu centrā nodrošina Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta "Ziemeļvidzemes reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekta III kārta. Poligona Daibe infrastruktūras pilnveidošana" projekta ietvaros iegādātās atkritumu smalcināšanas un šķirošanas iekārtas un jaunizveidotā atkritumu noglabāšanas krātuve. Līdz ar atkritumu šķirošanas modernizāciju un pārstrādi, atkritumu krātuvē nonāks mazāks atkritumu apjoms. Sīkāk par projektiem šeit.