Poligona gāzes apsaimniekošana

Lai izpildītu poligonam noteiktās prasības par atkritumu pūšanas rezultātā radītās gāzes savākšanu, poligonā Daibe pirmajā atkritumu noglabāšanas krātuvē ir izveidota gāzes savākšanas sistēma - gāzes savākšanas caurules gandrīz 3 km garumā, gāzes regulēšanas stacija un sūkņu stacija. Savāktā gāze šobrīd tiek izmantota elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai koģenerācijas ciklā.

 

Poligona gāzes apsaimniekošanu veic ZAAO meitas uzņēmums SIA "ZAAO Enerģija".