Pazemes atkritumu konteineri

Pazemes konteineru lauku izveidošana lielāko pilsētu daudzdzīvokļu namu kvartālos.

Ieviešana:

  • iesniegums par pazemes atkritumu konteineru ierīkošanu (ar dzīvokļu īpašnieku parakstiem)
  • vienošanās ar zemes īpašnieku (zemes grāmata, pilvarojums, ja dzīvokļu īpašnieku īpašums)
  • pilnvarojums mājas apsaimniekotājiem slēgt līgumu par pazemes konteineru ierīkošanu (pilnvarojuma līgums, mājas padomes vai kopsapulces lēmums)

Vietas izvēle:

  • no komunikācijām brīva vieta
  • iespējams piebraukt ZAAO tehnikai
  • ērti iedzīvotāiem

Informācija par pazemes atkritumu konteineriem:

- pa tālruni 6 42 81250 darba laikā no 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00