Par ZAAO enerģija

„ZAAO Enerģija”, SIA ir dibināts 2008. gada 31. martā. Uzņēmuma dibinātājs un 100% kapitāla daļu turētājs ir SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija” (SIA „ZAAO”). SIA „ZAAO Enerģija” darbības mērķis ir inovatīvu projektu īstenošana, kas saistīta ar atjaunojamās enerģijas (elektroenerģijas, siltumenerģijas un biodegvielas) ražošanu atkritumu pārstrādes produktiem, biomasas un biogāzes. Uzņēmuma plānoto un īstenoto projektu rezultātā ir paredzēts samazināt siltumnīcas efekta gāzu emisijas un veicināt energo apgādes neatkarību.

Poligona biogāzes ieguves un utilizācijas projekta 1. kārta

Kopš 2009. gada jūnijā CSA poligonā "Daibe" ir uzsākta poligona biogāzes ieguve un izmantošana elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai koģenerācijas ciklā. Projekta 1. kārtā ir uzstādīta koģenerācijas iekārta ar nominālo elektrisko jaudu 175 kW un maksimālo siltumenerģijas izstrādes jaudu 201 kW.

Poligona biogāzes ieguves un utilizācijas projekta 2. kārta

2010. gada maijā ir plānots nodot ekspluatācijā 2. koģenerācijas iekārtu ar nominālo elektrisko jaudu 175kW un maksimālo sitluma jaudu 201kW. Pēc 2. līmeņa biogazēs ekstrakcijas cauruļu sistēmas izbūves ir plānots pakāpeniski divkāršot sākotnējo biogāzes ieguves apjomu un saražotās enerģijas apjomu.

Poligona biogāzes ieguves un utilizācijas projekta 3. kārta

Atkarībā no CSA poligonā "Daibe" noglabāto sadzīves atkritumu daudzuma un sastāva, 2012. gadā plānota projekta 3. kārtas realizācija, kurā paredzēta 3. līmeņa biogazēs ekstrakcijas cauruļu sistēmas un atkritumu mitrināšanas sistēmas izbūve.

Adrese: CSA poligons „Daibe”, Pārgaujas novads, Stalbes pagasts, LV-4151

Tālrunis: 64132822

Fakss: 64132823

Rekvizīti:

Reģ. Nr. 44103050862,

Banka: Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle

IBAN:LV86NDEA0000082996666