Par ZAAO

SIA "ZAAO" sniedz kvalitatīvus atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus Ziemeļvidzemes reģionā, kas ietver atkritumu savākšanu, šķirošanu, transportēšanu, apstrādi un apglabāšanu videi draudzīgā veidā, kā arī veic sabiedrības informēšanu un izglītošanu.

Vīzija - Būt Latvijā atzītam paraugam atkritumu apsaimniekošanas jomā, ko atzīst partneri un sabiedrība

Misija - Dalīties ar savu pozitīvo pieredzi

Vērtības – Profesionāli darbinieki, kvalitatīvi pakalpojumi, izglītoti klienti un labāko pieejamo tehnoloģiju izmantošana. 

SIA ZAAO Integrētās vadības sistēmas kvalitātes un vides pārvaldības politika

ZAAO vispārējie stratēģiskie mērķi

 

 

SIA ZAAO ir pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums. Īpašnieku struktūra:

NosaukumsDalībniekam piederošo daļu skaits
Alojas novada pašvaldība1.44%
Amatas novada pašvaldība1.23%
Apes novada pašvaldība0.01%
Baltinavas novada pašvaldība0.01%
Balvu novada pašvaldība0.01%
Beverīnas novada pašvaldība0.62%
Burtnieku novada pašvaldība1.55%
Cēsu novada pašvaldība4.29%
Jaunpiebalgas novada pašvaldība0.53%
Kocēnu novada pašvaldība1.25%
Krimuldas novada pašvaldība0.27%
Limbažu novada pašvaldība4.80%
Līgatnes novada pašvaldība0.96%
Mazsalacas novada pašvaldība0.85%
NosaukumsDalībniekam piederošo daļu skaits
Naukšēnu novada pašvaldība0.48%
Pārgaujas novada pašvaldība5.13%
Priekuļu novada pašvaldība2.40%
Raunas novada pašvaldība0.89%
Rugāju novada pašvaldība0.01%
Rūjienas novada pašvaldība1.46%
Salacgrīvas novada pašvaldība2.26%
Saulkrastu novada pašvaldība0.05%
Smiltenes novada pašvaldība3.22%
Strenču novada pašvaldība0.88%
Valkas novada pašvaldība2.95%
Valmieras pilsētas pašvaldība61.60%
Vecpiebalgas novada pašvaldība0.82%
Viļakas novada pašvaldība0.01%