Ziņojumi par darbību

Lai informētu par darbību 2020.gadā, SIA "ZAAO" izveidojusi "Nefinanšu ziņojumu 2020", kurā apkopoti uzņēmuma galvenie darbības rādītāji, paveiktais un nākotnes ieceres.