Monitorings

Poligons "Daibe" gruntsūdeņu urbumu karte

Poligons "Daibe" virszemes ūdeņu paraugošanas vietu karte