Konkursu par sakoptajiem īpašumiem atbalsts

SIA “ZAAO” atbalsta pašvaldību izsludinātos konkursus par sakoptākajiem īpašumiem, nodrošinot bezmaksas atkritumu izvešanu (līdz 6 atkritumu izvešanas reizēm gadā 240 L konteineram) konkursu uzvarētājiem - privātpersonām privātmāju nominācijās. Lai sadarbība būtu iespējama, konkursu nolikumos pie vērtēšanas kritērijiem jāiekļaut nosacījumu, kas paredz pašvaldību saistošo noteikumu ievērošanu attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu, t.i., katrā īpašumā, kurā tiek radīti atkritumi, ir jābūt noslēgtam līgumam par atkritumu apsaimniekošanu. ZAAO pārstāvjus iespējams uzrunāt arī par dalību konkursantu izvērtēšanā, rakstot Klientu apkalpošanas daļas vadītājam Mārtiņam Vīgantam uz e-pastu martins.vigants@zaao.lv vai zvanot tālr. 64281250.