juridiskie nolietotas elektrotehnikas savaksana

Nolietotas elektrotehnikas savākšana

Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšana no juridiskām personām - 313,03 EUR/t + 21% PVN

Sāvākšana jāpiesaka rakstiski vai pa telefonu.