juridiskie autoriepas

Autoriepas

Juridiskās personas autoriepas var nogādāt CSA poligonā "Daibe", Stalbes pagasts, Pārgaujas novads.

Maksa 100 EUR/t + 21%PVN

Gadījumā, ja autoriepas nepieciešams savākt to atrašanās vietā, skatīt sadaļu Būvniecības un liela izmēra atkritumi.