ISO 9001; ISO 14001

SIA ZAAO bija pirmā atkritumu apsaimniekošanas uzņēmējsabiedrība Latvijā, kuras darbībā 2002. gadā tika izveidota, ieviesta un tiek uzturēta integrētā vadības sistēma, kas atbilst starptautiskajiem standartiem LVS EN ISO 9001:2015 un LVS EN ISO 14001:2015.

 

ZAAO darbības sfēra ir atkritumu savākšana, šķirošana, uzglabāšana, apstrāde, pārkraušana, pārvadāšana, apglabāšana, sabiedrības izglītošana.

Pamatdarbība ir sadzīves atkritumu un mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošana. 

2002.gada 29.novembrī ZAAO ieguva abu sistēmu sertifikātus. Sertificēts Bureau Veritas Quality International (BVQI).