Infiltrāta baseins

Infiltrāta baseins

  • Infiltrāta savākšanas baseins (infiltrāts – jebkurš šķidrums, kas izsūcies cauri apglabātajiem atkritumiem).
  • Savāktais infiltrāts poligonā tiek attīrīts reversās osmozes attīrīšanas iekārtās.
  • Tilpums – 4000 m3.