Infiltrāta apsaimniekošana

Infiltrāts ir visi nokrišņi, kas izsūcas cauri noglabāto atkritumu slānim. Atšķirībā no atkritumu izgāztuves, poligonā "Daibe" infiltrāts nenonāk augsnē un gruntsūdeņos, bet tiek savākts un uzkrāts šim nolūkam paredzētā baseinā, no kura tas tālāk nonāk reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtā.

 

Iekārta nodrošina infiltrāta attīrīšanu, ar jaudu 7m³/stundā. Infiltrāta koncentrāts, kas atdalīts no infiltrāta, tiek novadīts atkritumu krātuvē, bet tīrais ūdens novadīts apkārtējā vidē.

Iekārta iegādāta Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēta projekta ietvaros. Sīkāk par projektu šeit.