Iepirkumi

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 1. panta 23. punktu un pārejas noteikumu 9. punktu, SIA "ZAAO" pircēja profils, sākot ar 2019. gada 1. janvāri, ir pieejams Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā. 
Šajā profilā tiek ievietota informācija par SIA "ZAAO" plānotajiem iepirkumiem, jauniem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām (tiek nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja iepirkuma dokumentiem), noslēgtajiem iepirkuma līgumiem, pārtrauktajiem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām, kā arī cita normatīvajos aktos noteiktā ar iepirkumiem saistītā informācija.