Gütersloh apgabals, Vācija

Turpinot iesākto sadarbību starp Valmieras pilsētu un Giterslo (Gütersloh) apgabalu, ZAAO ir izveidojusies laba sadarbība ar GEG (Giterslo apgabala atkritumu pārstrādes sabiedrība) atkritumu apsaimniekošanā.

Esam saņēmuši noderīgus ieteikumus Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas projekta attīstībai, konsultācijas.

2004.gada 3.aprīlī tika parakstīts savstarpējs līgums starp GEG (Vācija) un SIA ZAAO (Latvija) par pušu sadarbību ES likumdošanas prasību un citu atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pilnveidošanas standartu ieviešanā, pieredzes apmaiņu, ES fondu finanšu iespējamo izmantošanu, kā arī vides izglītības darba attīstību.