Fakti par poligonu

Vieta izvēlēta, ievērojot Ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) procedūru

Stalbes pagasta padomes 1999.gada 1.septembra lēmums par poligona ierīkošanu Stalbes pagasta Daibē

2001.gada 1.oktobris pievedceļa uz CSA poligonu Daibe atklāšana (foto)

2003.gada 9.marts poligona celtniecības vieta (foto)

2003.gada 8.augusts svinīgā celtniecības uzsākšana (foto)

2004.gada 4.novembris CSA poligons "Daibe" (foto)

Poligona būvniecība un iekārtu piegādes veiktas, sekmīgi realizējot projektu "Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ziemeļvidzemes reģionā" ar ES 70% līdzfinansējuma atbalstu. Sīkāk par projektu šeit

Mūsdienīgs, moderns, ES un LR normatīvajiem aktiem atbilstošs

Paredzētais darbības laiks: vismaz 28 gadi

Kopējā platība atkritumu noglabāšanai: 12,96 ha

Atkritumu noglabāšanu paredzēts veikt pakāpeniski 4 atkritumu noglabāšanas krātuvēs

Pirmā krātuve 3,16 ha, 385 000 m3 ietilpība shēma

Maksimālais noglabāto atkritumu kalna augstums atbilstoši apkārtējai ainavai ~ 20 m

Ar novadgrāvi un 2 m augstu žogu norobežota un apsargāta teritorija

Katra ievestā atkritumu krava tiek nosvērta (foto)

Uzskaites programmā tiek reģistrēts piegādātājs, kravas saturs un daudzums