Elektrisko un elektronisko, sadzīvē radušos bīstamo, videi kaitīgo preču atkritumu savākšana

juridiskie nolietotas elektrotehnikas savaksana

Nolietotas elektrotehnikas savākšana

No juridiskām personām ZAAO savāc nolietotu, neizjauktu vai neizkomplektētu sadzīves elektrotehniku pēc telefoniska vai rakstiska pieteikuma bez maksas. Transporta pakalpojuma maksa ir 4,60 EUR, neatkarīgi no savācamo priekšmetu skaita vienā reizē. 

Nolietotu sadzīves elektrotehniku var nogādāt arī uz EKO laukumiem.

Nolietotas elektrotehnikas savākšanu pieteikt:

- pa tālruni 6 42 81250 vai uz mob. 26132288 darba laikā no 8:00 -12:00 13:00 - 17:00

- sūtot e-pastu ar pieteikumu uz zaao@zaao.lv