Būvniecības, liela izmēra un zaļie atkritumi

ZAAO piedāvā

  • Pirms darbu sākšanas konsultāciju par būvniecības un liela izmēra atkritumu savākšanu.
  • Daudzdzīvokļu namu apsaimniekošanas uzņēmumiem, biedrībām individuālus risinājumus lielgabarīta atkritumu savākšanai.
  • Ražošanas uzņēmumiem un lielu būvniecības objektu realizētājiem izstrādāt individuālu piedāvājumu ražošanas un būvniecības atkritumu savākšanai.

ZAAO nodrošina būvniecībā radušos atkritumu apsaimniekošanu ievērojot Valsts vides dienesta izdoto Atkritumu apsaimniekošanas atļauju Nr. VA13AA003 un pārvadājumus reģistrējot  speciālā Būvniecībā radušos atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmā (turpmāk - BRAPUS), saskaņā ar 15.04.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.199 “Būvniecībā radušos atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība” prasībām. https://likumi.lv/doc.php?id=265711
Sākot no 2014.gada 1. maija visi Latvijas teritorijā veiktie būvniecībā radušos atkritumu pārvadājumiem ir jābūt reģistrētiem BRAPUS sistēmā https://www.meteo.lv/lapas/vide/atkritumi/brapus/brapus?id=2098&nid=1041

ZAAO var izsniegt Būvniecības atkritumu pārvadāšanas reģistrācijas karti – pavadzīmi par būvniecības atkritumu daudzumu, kas aizvests no konkrētā būvniecības objekta.

ATKRITUMU SAVĀKŠANAS VEIDI

Ar kausu

 

Ar konteineriem

 

Ar 1.1m3 Big-Bag maisiem

 

 Atkritumiem jābūt sakrautiem kaudzē, brīvi piebraucamā vietā

Piedāvājam konteinerus 4 m3; 8 m3; 10 m3;16 m3; 22 m3

8 m3; 10 m3; - Saulkrastu, Cēsu, Pārgaujas, Raunas, Amatas, Priekuļu un Līgatnes novadā.

Sākot ar sesto darba dienu, tiek piemērota nomas maksa par konteinera izmantošanu.

 Maisam jābūt novietotam brīvi piebraucamā vietā.

Maksa par jauna (iepriekš nelietota) maisa lietošanu 6.99 EUR/gab. (t.sk 21% PVN)

Pieļaujamais svars - 1 tonna!

Maisus var saņemt EKO laukumos. EKO laukumu saraksts ŠEIT

Nr.p.k

Atkritumu veids

Mērv.

Cena EUR bez PVN

PVN 21%

Cena EUR ar PVN

1.

Lielgabarīta atkritumi, jauktie būvgruži

m3

37.89

7.96

45.85

2.

BIG-BAG maisa maksa ar lielgabarīta atkritumiem, jauktajiem būvgružiem

1 gab = 1.1m3

41.68

8.75

50.43

3.

Būvniecības atkritumi (ķieģeļi, apmetums, asfalts, betona gabali, u.tml.) bez citu būvniecības atkritumu piejaukumiem, liela izmēra zaļie atkritumi, pelni

m3

19.10

4.01

23.11

4.

BIG-BAG maisa maksa ar būvniecības atkritumiem (ķieģeļi, apmetums, asfalts, betona gabali, u.tml.) bez citu būvniecības atkritumu piejaukumiem, liela izmēra zaļie atkritumi, pelni

1 gab = 1.1m3

21.01

4.41

25.42

5.

Zaļo atkritumu savākšana (lapas)

m3

15.62

3.28

18.90

6.

BIG-BAG maisa maksa zaļajiem atkritumiem

1 gab = 1.1m3

17.18

3.61

20.79

7.

Azbestu saturoši būvniecības atkritumi (jumta šīferis) - OBLIGĀTI jānodala atsevišķi no citiem atkritumiem un jāiepako INSTRUKCIJA

tonna

164.00

34.44

198.44

 

Tiek piemērots dalītais tarifs + transporta pakalpojums

Nr.p.k

Atkritumu veids

Mērv.

Cena EUR bez PVN

PVN 21%

Cena EUR ar PVN

1.

Lielgabarīta atkritumi, jauktie būvgruži

m3

37.89

7.96

45.85

2.

Būvniecības atkritumi (ķieģeļi, apmetums, asfalts, betona gabali, u.tml.) bez citu būvniecības atkritumu piejaukumiem, liela izmēra zaļie atkritumi, pelni

m3

19.10

4.01

23.11

3.

Zaļo atkritumu savākšana (lapas)

m3

15.62

3.28

18.90

4.

Azbestu saturoši būvniecības atkritumi (jumta šīferis) - OBLIGĀTI jānodala atsevišķi no citiem atkritumiem un jāiepako INSTRUKCIJA

tonna

164.00

34.44

198.44

5.

Iekraušana ar kausu, dīkstāve

h

45.00

9.45

54.45

6.

Transporta pakalpojums

Reiss

  • Tiek saskaņots individuāli

 

Tiek piemērots vienotais tarifs

Nr.p.k

Atkritumu veids

Mērv.

Cena EUR bez PVN

PVN 21%

Cena EUR ar PVN

1.

Jauktie atkritumi

m3

37.89

7.96

45.85

2.

BIG-BAG maisa maksa ar jauktiem atkritumiem

1 gab. = 1.1m3

41.68

8.75

50.43

3.

Azbestu saturoši būvniecības atkritumi (jumta šīferis) - OBLIGĀTI jānodala atsevišķi no citiem atkritumiem un jāiepako INSTRUKCIJA

tonna

164.00

34.44

198.44

 

Būvniecības un liela izmēra atkritumu izvešanu pieteikt:

- pa tālruni 6 42 81250 vai uz mob. 29225862 darba laikā no 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00

- sūtot e-pastu ar pieteikumu uz zaao@zaao.lv

Būvniecības un liela izmēra atkritumus ir iespējams nodot ekolaukumos

Atkritumu noglabāšana poligonā Daibe:

-CSA poligons Daibe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV-4151

-Poligona "Daibe" darba laiks katru dienu 8.00 - 17.00

- tālrunis 6 41 32822 ; mob. 28394140

http://www.zaao.lv/lv/saturs/atkritumu-noglabasana-poligona-daibe