Biogāzes koģenerācijas stacija

Biogāzes koģenerācijas stacija

  • Savāktā gāze tiek izmantota elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai koģenerācijas ciklā.