Bio atkritumu savākšana

Pakalpojums tiek piedāvāts sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem un veikaliem. Bio-atkritumu savākšanai piedāvājam speciāli marķētu 240 litru konteineru, kurā ievietots polietilēna 300 litru maiss.

Bio-atkritumu konteinerā drīkst izmest:

  • Bioloģiski noārdāmos atkritumus, piemēram ēdienu atliekas, nederīgas pārtikas izstrādājumus.
  • Piena produktu ražošanas atkritumus.
  • Gaļas, zivju un citu dzīvnieku valsts izcelsmes pārtikas produktu ražošanas un apstrādes atkritumus.

Bio-atkritumu konteinerā aizliegts izmest:

  • plastmasas, stikla un skārda iepakojumu kā arī citus nešķirotus sadzīves atkritumus.
  • pārtikas eļļas un citus šķidrumus.

Maksas pakalpojums.

BIO atkritumu savākšanu pieteikt:

- pa tālruni 6 42 81250 darba laikā no 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00

- sūtot e-pastu ar pieteikumu uz zaao@zaao.lv