Biedrība "Daibes ilgtspējas centrs"

Biedrība “Daibes ilgtspējas centrs” dibināta 2016.gada jūlijā.

Biedrības mērķis:

  • ar precīzu pieeju atšķirīgām mērķgrupām un to vajadzību izpratnei, nodrošināt kvalitatīvu vides izglītību;
  • sekmēt sabiedrības zināšanas un iesaisti vides saglabāšanā;
  • īstenot citas mērķtiecīgas rīcības un panākt vides ilgtspējīgu uzturēšanu Vidzemē.

 

Sadarbībā ar SIA “ZAAO” 2017. un 2018.gada sākumā realizēti četri Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) finansētie projekti:

  • Mobilā vides izziņas klase;
  • Tīra vide teiks PALDIES;
  • Vides erudīts;
  • Jaunie vides līderi.