Attīstības plānošanas dokumenti

Ziemeļvidzemes reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plāns 2014.-2020.gadam. Skatīt šeit

PDF iconzv_raap_izvertejums_29112018.pdf