Apbalvojumi

2021. gads

2021. gadā „Ilgtspējas indeksā” SIA "ZAAO" saņēma zelta novērtējumu. Tas apliecina uzņēmuma spēju gadu no gada sasniegt augstus rezultātus piecās galvenajās darbības jomās: stratēģija, sabiedrība, vide, tirgus attiecības un darba vide.

 

 

 

2020. gads

2020. gadā „Ilgtspējas indeksā” SIA "ZAAO" atkārtoti saņēma zelta novērtējumu. Tas apliecina uzņēmuma spēju gadu no gada sasniegt augstus rezultātus piecās galvenajās darbības jomās: stratēģija, sabiedrība, vide, tirgus attiecības un darba vide.

2019. gads

2019. gadā „Ilgtspējas indeksā” SIA "ZAAO" atkārtoti saņēma zelta novērtējumu. Tas apliecina uzņēmuma spēju gadu no gada sasniegt augstus rezultātus piecās galvenajās darbības jomās: stratēģija, sabiedrība, vide, tirgus attiecības un darba vide.

 

2019.gada 11. jūnijā Labklājības ministrija sveica uzņēmumus, kuri savā ikdienas darbā īsteno ģimenei draudzīgus uzņēmējdarbības principus. Otro reizi apliecinājumu "Ģimenei draudzīgi" saņēma arī SIA “ZAAO”.

 

2018. gads

9. novembrī Rīgas Motormuzejā BALTA gada balvas "Drošākais uzņēmuma autoparks 2018" apbalvošanas ceremonijā ZAAO saņēma Sudraba kategoriju vietējo (Baltijas) kravu pārvadātāju un speciālā pielietojuma autoparku kategorijā.

 

2018. gadā „Ilgtspējas indeksā” SIA "ZAAO" atkārtoti saņēma zelta novērtējumu. Tas apliecina uzņēmuma spēju gadu no gada sasniegt augstus rezultātus piecās galvenajās darbības jomās: stratēģija, sabiedrība, vide, tirgus attiecības un darba vide.


2018.gada 13. jūnijā Labklājības ministrija sveica 38 uzņēmumus, kuri savā ikdienas darbā īsteno ģimenei draudzīgus uzņēmējdarbības principus un saņem Ģimenei draudzīga komersanta statusu. Pirmo reizi šo apliecinājumu saņēma arī SIA “ZAAO”.

2017. gads

SIA “ZAAO” Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta rīkotajā Ilgtspējas indeksā saņēma Zelta kategorijas godalgu.

ZAAO pasniegts arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija īpašais apbalvojums “Reģiona spēks” - kā uzņēmumam, kas savā darbībā ne tikai sekmīgi ievēro ilgtspējīgas uzņēmējdarbības pieeju, bet būtisku nozīmi piešķir vides jautājumiem un ir nozīmīgs visa reģiona attīstības virzītājs.

2017.gada 5.aprīlī Rīgas Motormuzejā apbalvoti BALTA gada balvas "Drošākais uzņēmuma autoparks 2016" laureāti. ZAAO saņēma Sudraba kategoriju vietējo (Baltijas) kravu pārvadātāju un speciālā pielietojuma autoparku kategorijā.

2016. gads

2016.gada 10.jūnijā SIA ZAAO Ilgtspējas indeksa apbalvošanas ceremonijā saņēma Sudraba kategorijas godalgu. Ilgtspējas indeksā ZAAO piedalījās sesto reizi un gadu no gada pierāda savu spēju sasniegt augstus rezultātus piecās galvenajās darbības jomās: stratēģija, sabiedrība, vide, tirgus attiecības un darba vide.

2016.gada 18.novembrī Valsts prezidents pasniedza SIA ZAAO valdes priekšsēdētājam Aivaram Sirmajam augstāko Latvijas valsts apbalvojumu - Atzinības krustu, ieceļot A.Sirmo par Atzinības krusta virsnieku. Apbalvojums piešķirts par nozīmīgo ieguldījumu Latvijas vides jomas un atkritumu nozares darba pilnveidošanā.

2016.gada 18.novembrī Cēsu novada pašvaldība apbalvoja konkursa "Būve 2016" laureātus. SIA ZAAO ieguva 2.vietu kategorijā "Ražošanas ēku grupa" par projektu “Iedziļināto atkritumu konteineru laukumu jaunbūve" Lenču ielā 7, Rīgas ielā 7, Šaurā ielā, Lielā Kalēju ielā 5A, Pils ielā 1, Viestura ielā 8A un Viestura ielā 14, Cēsīs.

2015. gads

2015.gada 11.jūnijā SIA ZAAO Ilgtspējas indeksa apbalvošanas ceremonijā saņēma Sudraba kategorijas godalgu. Ilgtspējas indeksā ZAAO piedalījusies 5 reizes, gadu no gada uzlabojot rezultātus piecās galvenajās jomās: stratēģiskā plānošana, tirgus attiecības, darba vide, vide un vietējā kopiena jeb sabiedrība.

2015.gada 9.decembrī SIA ZAAO tika apbalvots par augstāko vērtējumu Valsts vides dienesta ieviestajā apbalvojuma "Zaļās izcilības balva", iegūstot 14 punktus, kas ir maksimālais iespējamais novērtējums. "Zaļās izcilības balvas" tika pasniegtas dažādu nozaru uzņēmumiem par visaugstākajā līmenī ievērotām vides aizsardzības normatīvo aktu prasībām, kā arī pašiniciatīvu, ikdienā veicot savas darbības ietekmes uz vidi mazināšanu.

2015.gada 19.decembrī Latvijas Zaļais punkts pasniedza balvu SIA ZAAO par stabilu un ražīgu sadarbību.