1. atkritumu krātuve

1. atkritumu krātuve

1. atkritumu krātuve

1. atkritumu krātuve cieto sadzīves atkritumu noglabāšanai;
Platība - 3,16 ha
Ietilpība - 385 000 m3
Darbības laiks - 10 gadi