Urbanbiogas projekts

2011. gada maijs – 2014. gada aprīlis.
SIA „ZAAO” attiecināmās izmaksas projekta ietvaros ir - EUR 57 536 .

SIA „ZAAO” Inteliģentā Enerģija Eiropai (IEE) programmas ietvaros īsteno projektu IEE/10/251„Urbanbiogas”.


Projekta vispārīgais mērķis – veicināt organisko atkritumu apsaimniekošanu, kā rezultātā tiek ražots biometāns un nodrošināta tā tālāka izmantošana transportā vai arī padeve dabasgāzes tīklā.
Kopumā projekta īstenošanā sadarbojas 11 partneri no 5 valstīm. No Latvijas projektā bez ZAAO ir iesaistīts vides konsultāciju uzņēmums SIA „Ekodoma”. Kā sadarbības partneri projektā ir Valmieras pilsētas pašvaldība.
Plānotais projekta realizācijas 2011. gada maijs – 2014. gada aprīlis.
Projekta īstenošanas rezultātā ir plānots īstenot sabiedrības un institūciju informēšanu un izglītošanu par videi draudzīgu organisko atkritumu apsaimniekošanu un iespēju organisko atkritumu dalītās vākšanas sistēmas ieviešanu.
SIA „ZAAO” attiecināmās izmaksas projekta ietvaros ir - EUR 57 536 .
Vairāk informācija par projektu skatīt šeit.