Sorosa fonds - Latvija

Projekta īstenošanas laiks: 01.07.2010- 30.09.2010

Projekti, kas tiek īstenoti ar Sorosa fonds - Latvija finansiālu atbalstu Preces dzīves cikls ilgtspējīgas attīstības skatījumā

Projekta darbības forma: vides izglītības apmācības - ekspedīcija
Projekta iesniedzējs: SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija” (SIA ZAAO)
Sadarbības partneris: Amatas pamatskola (Amatas Ekoskola), Amatas novads un Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskola, Limbažu novads
Dalībnieki: 40 skolnieki (7-9.klase), 4 skolotāji;
Projekta īstenošanas laiks: 01.07.2010- 30.09.2010
Vides izglītības apmācību - ekspedīcijas ilgums: 5 dienas

„Projektu „Preces dzīves cikls ilgtspējīgas attīstības skatījumā”” finansiāli atbalsta Sorosa fonds-Latvijas Ilgtspējīgas attīstības programmas ietvaros. Plašāka informācija par Sorosa fonda –Latvija atbalsta virzieniem pieejama internetā www.sfl.lv.

Projekta virsmērķis ir pievērst uzmanību cilvēka un vides attiecībām un noskaidrot pašreizējās paaudzes atbildību pret nākamām paaudzēm. Projekta ideja (uzdevumi) ir izglītot skolēnus par tēmu preces dzīves cikla posmiem (resursi, preces ražošana, patērētāja izvēle, atkritumu apsaimniekošana). Skolēni iegūtās teorētiskās zināšanas pielietos praksē - iepazīsies ar resursu ieguvi, preces ražošanu, patērētāja izvēli un atkritumu apsaimniekošanu ilgtspējīgas attīstības kontekstā. Skolotāji kopā ar skolēniem aprobēs saturu praktisko darbu uzdevumiem (10 darba lapas) par preces dzīves cikla posmiem. Projekta iesniedzējs (SIA ZAAO) sagatavos elektroniskā formātā praktiskā darba lapas un ievietos mājas lapā publiskai lietošanai. Papildus Amatas pamatskola - Ekoskola dalīsies pieredzē vides izglītībā Ekoskolu programmā ar ekspedīcijas sadarbības partneri Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolu.

Projekta rezultāti

1. Izglītoti 40 skolēni (mērķgrupa 7.-9. klase) par videi aktuālu tēmu „Preces dzīves cikls”, ietverot ilgtspējīgas attīstības aspektus.
2. Izstrādātas un aprobētas 10 praktisko darba lapas vides izglītībā tēmā „Preces dzīves cikls”.
3. Izstrādātas un noformētas darba lapas „Preces dzīves cikls" elektroniskā formātā.
4. Praktiskās darba lapas pieejamas publiskā lietošanā izglītības iestādēm Ziemeļvidzemē un Latvijā.
5. Noorganizēta prezentācija Latvijas Ekoskolām(~ 60 skolas) par projektu un tās rezultātiem.
6. Iesaistītās skolas ieguvušas praktisku pieredzi vides izglītībā par ilgtspējīgas attīstības principiem cilvēku dzīvē un dalījušās tajā.
 
 
Izziņas materiāls skolēniem "Preces dzīves cikls"

Izziņas materiāls "Preces dzīves cikls" izmantojams dabas zinībās, interešu izglītībā, klases audzināšanas stundās, skolēnu pētnieciskos darbos vispārizglītojošās skolās 8.-9. klases skolēniem. Izziņas materiāla mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar preces dzīves cikla posmiem (resursi, ražošana, lietošana, atkritumi).
Izziņas materiāls izstrādāts sadarbībā ar Amatas pamatskolu un Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolu

Projekts īstenots ar Sorosa Fonds- Latvijas Ilgtspējīgas attīstības programmas finansiālu atbalstu.