RECO

 

SIA "Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija" 2004. gada 30. jūlijā uzsāk dalību starptautiskā projektā par reģionālo sadarbību atkritumu apsaimniekošanas jomā- RECO. Projektā iesaistās Zviedrija, Igaunija, Latvija, Lietuva un Polija. Projekts ir paredzēts uz trim gadiem un to atbalsta Latvijas, Lietuvas, Igaunijas Vides ministrijas un Zviedrijas Vides Aizsardzības Aģentūra.

Projekta mērķi ir sekojoši:
 • palīdzēt pašvaldībām izveidot labi darbojošos reģionālos atkritumu apsaimniekošanas centrus;
 • paaugstināt kompetenci un zināšanas atkritumu jomā;
 • palīdzēt izveidot un/ vai atjaunot atkritumu apsaimniekošanas plānus;
 • celt sabiedrības apziņu par atkritumu apsaimniekošanu, atkritumu šķirošanu;
 • izveidot atkritumu apsaimniekošanas rokasgrāmatu;
 • nodrošināt ar informāciju par atkritumu apsaimniekošanas veidiem un tehnoloģijām;
 • stimulēt investīciju procesu
Projekta ietvaros plānots veikt šādas aktivitātes:
 • atbalsts reģionālo atkritumu apsaimniekošanas centru izveidošanā un attīstībā;
 • semināri un apmaiņas vizītes par reģionālo atkritumu apsaimniekošanu un specifisku atkritumu veidu apsaimniekošanu;
 • apmācības programma;
 • atbalsts atkritumu plānu izstrādē, atjaunošanā un atkritumu apsaimniekošanas izmaksu analīzē;
 • atbalsts apziņas celšanas kampaņu iedzīvotājiem izstrādē un veikšanā;
 • atkritumu apsaimniekošanas izstāžu vai citu demonstrācijas vietu apmeklējums