Norvēģu atbalsts

Nr. NOFI/LV06/AK/02/9
Īstenošanas periods - projekta īstenošana uzsākta 2015.gada 26.maijā un pabeigta 2016.gada 25.martā
Finansējums – projekta kopējās izmaksas ir EUR 483 129

Projekta mērķis – SIA ZAAO ieviesa jaunus tehnoloģiskos risinājumus, lai nodrošinātu nešķiroto sadzīves atkritumu šķirošanu, energoefektīvu to sagatavošanu noglabāšanai un dalīti vāktu šķiroto atkritumu reģenerāciju, lai palielinātu otrreizēji izmantojamo resursu atgūšanas apjomus un samazinātu energoresursu patēriņu uz vienu produkcijas izlaides vienību.

Aktivitātes – projekta ietvaros iegādātas 2 tehnoloģiskās iekārtas un modernizētas otrreizējo izejvielu manuālās šķirošanas līnijas darba stacijas. Iegādātās iekārtas - šķiroto atkritumu ķīpu prese un atkritumu iepakojuma maisu uzplēsējs, ir integrētas uzņēmuma atkritumu reģenerācijas tehnoloģiskā procesā, uzlabojot atkritumu reģenerācijas procesa efektivitāti un samazinot energoresursu patēriņu. Atkritumu iepakojumu maisu uzplēsējs nodrošina primāro energoresursu patēriņa ietaupījumu līdz pat 90%, salīdzinot ar pašreizējo energoresursu patēriņu dotajā atkritumu reģenerācijas etapā. Izveidojot 4 jaunas manuālās šķirošanas darba stacijas, palielināts atgūto otrreizējo izejvielu sortiments un apjoms ne mazāk kā 650 tonnas gadā.

Rezultāts – īstenojot projektu, tika ieviesta jauna tehnoloģija, kam ir samazināta ietekme uz vidi un kas nodrošina ražošanas procesa būtisku maiņu.

Projekta finansētājs – projekts „CSA „Daibe” atkritumu reģenerācijas procesu iekārtu modernizācija” tika īstenots, izmantojot EUR 153 495 piešķīrumu no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar Norvēģijas finanšu instrumenta starpniecību; valsts budžeta līdzekļi EUR 17 055; SIA ZAAO līdzfinansējums EUR 312 579. Programmas “Inovācijas “zaļās” ražošanas jomā” mērķis ir atbalstīt inovatīvu vides tehnoloģiju, pakalpojumu un produktu attīstību un ieviešanu. Vairāk informācijas: www.eeagrants.org

Projekta kontaktpersona – SIA ZAAO projektu vadītājs Mārtiņš Niklass, +37129146130

Līgums par projekta īstenošanu starp Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, Latvijas Republikas Ekonomikas ministriju un SIA ZAAO noslēgts 2015.gada 17.jūnijā