LIFE

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kopā ar 21 sadarbības partneri, tosparp ZAAO, īsteno Eiropas Savienības LIFE programmas integrēto projektu "Atkritumi kā resursi Latvijā - Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju". Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības vides un klimata programmas LIFE un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu.

Projekta realizēšanas laiks ir no 2021.gada līdz 2028.gadam.

ZAAO projektā realizēs pasākumus saistībā ar moderna šķirošanas laukuma izveidi Valmierā, datorredzes risinājumu izmantošanu atkritumu šķirošanā, reģionālā aprites ekonomikas izglītības un kompetences centra izveidi Daibē, īstenos industriālās simbiozes esošo barjeru identifikāciju, kā arī veiks attieksmes pētījumu aprites ekonomikas centra izveidei Dzelzceļa ielā.

                     

 

Projekta mājas lapa: 

www.wastetoresources.varam.gov.lv

Projekta publicitēte:

Uzsākts darbs pie patērētāju paradumu izpētes www.zaao.lv

Prezentēts ZAAO Pilot EKO laukuma koncepts www.zaao.lv 

ZAAO kopā ar nozares sadarbības partneriem uzsācis aprites ekonomikas veicināšanas pasākumu realizēšanu www.zaao.lv