Baltijas Vides Forums

Nr. LV2003/005-876/MPF/0003

Projekta nosaukums   “Sabiedrības un nevalstisko organizāciju aktīva līdzdalība – priekšnoteikums efektīvas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģionālās politikas īstenošanai”.