Sadzīves atkritumu savākšana

Maisi

Sadzīves atkritumu savākšanai
Maisu cena (6 gab.)
EUR 18,68 - 100 L 

*Izņemot Saulkrastu novadā 
Maisu cena (12 gab.)
EUR 27,65 - 70 L

** Iegādāties var ZAAO birojā Valmierā un EKO laukumos-birojos Limbažos, CēsīsSaulkrastoskā arī pieteikt maisu piegādi ar Omniva pakomātu starpniecību.

Skaidrojums Cēsu vecpilsētas atkritumu savākšanas sistēmas efektīvai darbībai

Konteineru maisi

Konteineru mazgāšana

*Konteinera izvešanas biežumam jābūt ne retākam, kā noteikts vietējās pašvaldības saistošajos noteikumos par atkritumu apsaimniekošanu.

Sadzīves atkritumu savākšanu pieteikt:

- pa tālruni 6 42 81250 vai uz mob. 26515556 darba laikā no 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00

- sūtot e-pastu ar pieteikumu uz zaao@zaao.lv

________________________

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšana tiek īstenota, ievērojot Pašvaldību saistošo noteikumu prasības un ZAAO un Pašvaldību līguma nosacījumus. Ikvienam atkritumu radītājam ZAAO darbības teritorijā tiek piedāvāti līdzvērtīgas kvalitātes pakalpojumi un maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu tiek aprēķināta, ievērojot apstiprināto atkritumu apsaimniekošanas maksu (šeit).

Ar sadarbības līguma nosacījumiem var iepazīties piesakoties pakalpojumam. Nepieciešamības gadījumā var tikt veiktas izmaiņas līgumā,  kas nav pretrunā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un abām līguma slēdzējpusēm izpildāmi.