Elektrisko un elektronisko, sadzīvē radušos bīstamo, videi kaitīgo preču atkritumu savākšana

Nolietotas elektrotehnikas savākšana

Nolietotas elektrotehnikas savākšana

No iedzīvotājiem savā darbības reģionā ZAAO savāc nolietotu, neizjauktu vai neizkomplektētu sadzīves elektrotehniku pēc telefoniska vai rakstiska pieteikuma bez maksas, bet piemērojot transporta pakalpojuma maksu 4,60 EUR, neatkarīgi no savācamo priekšmetu skaita vienā reizē. 

Nolietotu sadzīves elektrotehniku var nogādāt arī uz EKO laukumiem.

 

Autoriepas

Autoriepas

Nodošanas nosacījumus lasīt  EKO laukumi sadaļā.

Autoriepas neierobežotā apjomā var nogādāt CSA poligonā "Daibe", Stalbes pagastsā, Pārgaujas novadā.

Maksa 100 EUR/t + 21%PVN

Gadījumā, ja autoriepas nepieciešams savākt to atrašanās vietā, skatīt sadaļu Būvniecības un liela izmēra atkritumi.

Nolietotas elektrotehnikas savākšanu pieteikt:

- pa tālruni 6 42 81250 vai uz mob. 26132288 darba laikā no 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00

- sūtot e-pastu ar pieteikumu uz zaao@zaao.lv

ZAAO darbības zona