Kā atbildīgi rīkoties ar atkritumiem COVID-19 laikā?

Mājsaimniecībām, kurās ir slimnieki ar COVID-19, atkritumus jāizmet sadzīves atkritumu konteinerā, dubultā aizsietā maisā.
4% (5 balsis)
Individuālie aizsardzības līdzekļi - maskas, vienreiz lietojamie cimdi, jāizmet sadzīves atkritumu konteinerā, aizsietā maisā.
6% (8 balsis)
Rokas jāapstrādā ar dezinfekcijas līdzekli pirms un pēc atkritumu izmešanas.
8% (10 balsis)
Jāievēro visi iepriekš minētie nosacījumi mūsu visu drošībai!
82% (108 balsis)