ZAAO vides izglītībā URDA burti nozīmē

universāla, raiba, draudzīga, atmosfēra
22% (22 balsis)
universāla, radoša, dabaszinību, apmācība
64% (65 balsis)
unikāla, radoša, draugu, apvienība
14% (14 balsis)