Virszemes atkritumu savākšanas sistēmu - universālo konteineru sadzīves un atsevišķi savācamiem atkritumiem piegāde ZAAO 2018/16/m

SIA "ZAAO" vēlas slēgt līgumu:

1.

Pasūtītāja nosaukums

SIA "ZAAO”
Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201
Reģ.nr. 44103015509
Tālrunis 642 81250
Fakss 642 81251

2.

Kontaktpersona

Klientu apkalpošanas daļas vadītājs – Mārtiņš Vīgants, mob.tel.:26121663

3.

Iepirkuma identifikācijas Nr.

ZAAO 2018/16/m

4.

CPV klasifikators

44613700-7

5.

Paredzamā iepirkuma priekšmets

Virszemes atkritumu savākšanas sistēmu - universālo konteineru sadzīves un atsevišķi savācamiem atkritumiem piegāde

6.

Pakalpojuma sniegšanas vieta

Mūrmuižas iela 15, Valmiera

7.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta

līdz 07.08.2018.plkst. 9.15, SIA "ZAAO" birojā Rīgas ielā 32, Valmierā

8.

Līguma darbības termiņš

1 mēnesis

9.

Instrukcijas saņemšanas termiņš un vieta

no izziņošanas līdz 06.08.2018. laikā no plkst. 8.00 - 12.00 un 13.00 - 16.00, un 07.08.2018. laikā no plkst. 8.00 – 9.15 Rīgas ielā 32, Valmierā

 

Iepirkuma procedūra tiek veikta atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībai

Paziņojuma publicēšanas datums: 25.07.2018.