Vieglās automašīnas noma ZAAO 2017/2/m

 SIA "ZAAO" vēlas slēgt līgumu:

1.

Pasūtītāja nosaukums

SIA "ZAAO”
Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201
Reģ.nr. 44103015509
Tālrunis 642 81250
Fakss 642 81251

2.

Kontaktpersona

Atkritumu noglabāšanas daļas vadītājs – Ģirts Kuplais, mob.tel.:29334472

3.

Iepirkuma identifikācijas Nr.

ZAAO 2017/2/m

4.

CPV klasifikators

60100000-9

5.

Paredzamā iepirkuma priekšmets

Vieglās automašīnas noma

6.

Pakalpojuma sniegšanas vieta

Rīgas iela 32, Valmiera

7.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta

līdz 28.02.2017.plkst. 10.00, SIA "ZAAO" birojā Rīgas ielā 32, Valmierā

8.

Līguma darbības termiņš

48 mēneši

9.

Instrukcijas saņemšanas termiņš un vieta

no izziņošanas līdz 27.02.2017. laikā no plkst. 8.00 - 12.00 un 13.00 - 16.00, un 28.02.2017. laikā no plkst. 8.00 – 10.00 Rīgas ielā 32, Valmierā

 

Iepirkuma procedūra tiek veikta atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībai

Paziņojuma publicēšanas datums: 17.02.2017.