SIA "ZAAO" darbinieku apmācība ZAAO 2016/32/m - IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

 SIA "ZAAO" vēlas slēgt līgumu:

1.

Pasūtītāja nosaukums

SIA "ZAAO”
Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201
Reģ.nr. 44103015509
Tālrunis 642 81250
Fakss 642 81251

2.

Kontaktpersona

Personāla daļas vadītāja – Silvija Vilcāne, mob.tel.:26568230

3.

Iepirkuma identifikācijas Nr.

ZAAO 2016/32/m

4.

CPV klasifikators

80570000-0

5.

Paredzamā iepirkuma priekšmets

SIA “ZAAO” darbinieku apmācība

6.

Pakalpojuma sniegšanas vieta

Valmiera

7.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta

līdz 29.12.2016.plkst. 9.30, SIA "ZAAO" birojā Rīgas ielā 32, Valmierā

8.

Līguma darbības termiņš

12 mēneši

9.

Instrukcijas saņemšanas termiņš un vieta

no izziņošanas līdz 28.12.2016. laikā no plkst. 8.00 - 12.00 un 13.00 - 16.00, un 29.12.2016. laikā no plkst. 8.00 – 9.30 Rīgas ielā 32, Valmierā

 

Iepirkuma procedūra tiek veikta atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā

Paziņojuma publicēšanas datums: 15.12.2016.