Sadzīves atkritumu konteineru piegāde ZAAO 2016/30/m

SIA "ZAAO" vēlas slēgt līgumu:

1.

Pasūtītāja nosaukums

SIA "ZAAO”
Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201
Reģ.nr. 44103015509
Tālrunis 642 81250
Fakss 642 81251

2.

Kontaktpersona

Ražošanas daļas vadītājs – Andis Liepiņš, mob.tel.:26307331

3.

Iepirkuma identifikācijas Nr.

ZAAO 2016/303/m

4.

CPV klasifikators

44613700-7

5.

Paredzamā iepirkuma priekšmets

Sadzīves atkritumu konteineru piegāde

6.

Pakalpojuma sniegšanas vieta

Mūrmuižas iela 15, Valmiera

7.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta

līdz 13.12.2016.plkst. 9.30, SIA "ZAAO" birojā Rīgas ielā 32, Valmierā

8.

Līguma darbības termiņš

1 mēnesis

9.

Instrukcijas saņemšanas termiņš un vieta

no izziņošanas līdz 12.12.2016. laikā no plkst. 8.00 - 12.00 un 13.00 - 16.00, un 13.12.2016. laikā no plkst. 8.00 – 9.30 Rīgas ielā 32, Valmierā

 

Iepirkuma procedūra tiek veikta atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā

Paziņojuma publicēšanas datums: 02.12.2016.